Losowanie Lotto odbywa się każdego wieczoru. Codziennie losowane są inne liczby, a osoby, które nabyły i wypełniły kupony, z niecierpliwością oczekują na wylosowanie kilku liczb. Każde losowanie odbywa się w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, pod okiem wytypowanej do tego komisji. Taka komisja musi spełniać odpowiednie warunki, by mogła pilnować losowania. Każda osoba do komisji jest starannie wybierana, musi to być osoba nie karana, pełnoletnia, uczciwa.

 

Komisja musi przebywać w pomieszczeniu, w którym odbywa się losowanie przez cały czas trwania losowania. Ale musi też przed losowaniem sprawdzić maszynę losującą, czy aby na pewno jest sprawna i w czasie losowania nie dojdzie do oszustwa. W maszynie losującej losuje się liczby do różnych gier. Popularne jest losowanie pensja, które jest drugim najbardziej znanym losowaniem zaraz po Dużym Lotku. Każde losowanie trwa zaledwie kilka minut, a zbudza ogromne emocje u widzów zasiadających przez telewizorem. Wyniki z losowania można też obejrzeć na stronie internetowej, gdzie również jest zamieszczany filmik z ostatniego losowania.