Czym jest pkd? Pkd to Polska Klasyfikacja Działalności czyli umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno- gospoderczej, jakie realizują jednostki gospodarcze. Są to zasady, które dzielą gospodarkę naszego państwa na sektory. Dzięki niej dowiadujemy się, które elementy pełnią funkcje nadrzędną, a które są tylko elementami pomocniczymi. Obecnie obowiązuje pkd 2007 wprowadzone w 2007 roku, obowiązujące od roku 2008.

 

Jest to podział na sekcje, podsekcje, działy, klasy i podklasy. Podział ten głównie wykorzystywany jest w celu analizy rozwoju Polskiej gospodarki. Dzięki niej możemy zapoznać się, w której dziedzinie występuje największe zatrudnienie lub, która wpływa najbardziej na rozwój ekonomiczny kraju. Są to podziały mało znaczące dla zwykłych polaków, ponieważ nie mają one wpływu na ich życie. Jest to podział wykorzystywany w działaniach urzędowych oraz sprawach związanych z zarządzaniem gospodarką. Ma on wpływ również na pracę właścicieli firm i powinien być przez nich dobrze poznany, aby mieć świadomość do, której grupy należy nasza firma.